ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสะหรี บ้านสารภี หมู่ 5

  • 27 มิถุนายน 2567
  • 30 ครั้ง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ

"โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสะหรี บ้านสารภี หมู่ 5"

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใม่

และประสานงานโดย...

นายนิเวช  แก้วคำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

เพื่อให้การส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรของประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อีกทั้งในอนาคตอาจมีการปรับปรุงทางถนนเรียบคลองส่งน้ำ

เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนใช้เส้นทางลำเลียงผลผลิตได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: