ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติ

เลือกหัวข้อเรื่อง

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

80 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17 476 KB. 32
2 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16 4.36 MB. 29
3 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15 483 KB. 26
4 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14 582 KB. 24
5 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 513 KB. 24
6 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12 1.40 MB. 21
7 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 829 KB. 29
8 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 553 KB. 31
9 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 1.39 MB. 30
10 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 563 KB. 30
11 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 453 KB. 27
12 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 820 KB. 27
13 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 513 KB. 25
14 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 580 KB. 27
15 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 489 KB. 28
16 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 425 KB. 33
17 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 497 KB. 35

แชร์ให้เพื่อน: