ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

กองช่าง

กองช่าง

นายศักดินา ซาวคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.053024198-9 ต่อ 16

นายธวัช แก้วคำมี

นายช่างโยธาอาวุโส
โทร.053-024198-9 ต่อ 16

นางสาวอัญชลี หล้าอี่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.053-024198-9 ต่อ 16

(-ว่าง-)

คนงานทั่วไป

นางสาววิมลวรรณ โพธิพฤกษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.053-024198-9 ต่อ 16

นายอภิเดช ตานะกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.053-024198-9 ต่อ 16


แชร์ให้เพื่อน: