ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กปท.

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

15 ครั้ง

แชร์ให้เพื่อน: