ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

นายบุญยงค์ สิงห์คำปุก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
โทร.053-024198-9 ต่อ 20

นายณรงค์ มณีจักร์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
โทร.053-024198-9 ต่อ 20

นางสาวจิตตรัตน์ แก้วกาบคำ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
โทร.053-024198-9 ต่อ 20

นายณรงค์ มณีจักร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(ส.อบต. ม.1)

นางสาวพัชรินทร์ แสนกันทา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(ส.อบต. ม.2)

นายเสงี่ยม รัตนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(ส.อบต. ม.3)

นางสาวจิตตรัตน์ แก้วกาบคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(ส.อบต. ม.4)

นายชยุต จันทร์น้อย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(ส.อบต. ม.5)

นายบุญยงค์ สิงห์คำปุก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(ส.อบต. ม.6)

นายนิกร ไหลมี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(ส.อบต. ม.7)

นายณัฐพงศ์ภรณ์พิสิษฐ์ พรสวรรค์เมตตา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
(ส.อบต. ม.8)


แชร์ให้เพื่อน: