ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567

  • 26 มิถุนายน 2567
  • 20 ครั้ง

26 มิถุนายน 2567
นายนิเวช แก้วคำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และมวลชนประชาชนตำบลทุ่งรวงทอง
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง และเคลื่อนขบวนไปยังโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โดยมีนางจริยา วงศ์สุวรรณ นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในพิธี
เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจะได้แสดงความจงรักภักดี ฯ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
ภายใต้กรอบแนวคิด ?รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา
//////
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
โทร.053-024198-9 โทรสาร ต่อ 18

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: