ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ : 081-9616287 โทร.053-024198-9 ต่อ 19

นายศรีมูล ใส่แปง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.053-024198-9 ต่อ 11

นายสมศักดิ์ ตาสิงห์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.053-024198-9 ต่อ 11

นายเชิดศักดิ์ กิติปัญญา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.053-024198-9 ต่อ 11,19


แชร์ให้เพื่อน: