ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

229 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มคำร้องทุกข์และร้องเรียน (pdf) 45 KB. 3
2 ขอรับการสนับสนุนกำลัง เจ้าหน้าที่ อปพร.(pdf) 58 KB. 2
3 แบบแจ้งซ่อมไฟ งานป้องกัน (pdf) 45 KB. 1
4 คำขอมีบัตรประจำตัว - นายก-รองนายก (Word) 42 KB. 19
5 แบบฟอร์มคำร้องเรียน ร้องทุกข์ (Word) 16 KB. 16
6 ขอรับการสนับสนุนกำลัง เจ้าหน้าที่ อปพร. (Word) 15 KB. 16
7 แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุก (Word) 13 KB. 20
8 แบบแจ้งซ่อมไฟ งานป้องกัน 14 KB. 19
9 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอน ผ่านระบบ KTB Corporate Online (PDF) 131 KB. 84
10 แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (PDF) 266 KB. 88
11 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (PDF) 1.30 MB. 89
12 หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพ (PDF) 612 KB. 86
13 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (PDF) 75 KB. 75
14 แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (PDF) 93 KB. 93
15 แบบหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ทพ.) (PDF) 178 KB. 88
16 แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน (PDF) 28 KB. 89
17 แบบคำขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1) (PDF) 54 KB. 92
18 แบบคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.3) (PDF) 40 KB. 92
19 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) (PDF) 193 KB. 86

แชร์ให้เพื่อน: