ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

242 ครั้ง

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  คนมีการศึกษา

พัฒนาสิ่งแวดล้อม  คุณธรรมนำคน ประชาชนมีส่วนร่วม”

แชร์ให้เพื่อน: