ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลการดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตำบลทุ่งรวงทอง

66 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำปี พ.ศ. 2566 1.22 MB. 32

แชร์ให้เพื่อน: