ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายวัชรินทร์ สีสด

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.053024198-9 ต่อ 17

นางพรพรรณ แก้วนันตา

ครู คศ.2 (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
โทร.083-3196091

นางสาวอุไร ไชยยา

ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.087-1722453

นางสาวศรีนวล ปัญญาใจ

ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.089-8546253

นางสาวสนธยา ใจเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.053-024198-9 ต่อ 17

(-ว่าง-)

คนงานทั่วไป

นายเรวัต จันทร์ปัญญา

คนขับรถ รับ-ส่ง นักเรียน
โทร.084-0417356

นางมาลา พิมพิสาร

แม่ครัว
โทร.061-1970769


แชร์ให้เพื่อน: