ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

นายมนตรี คำสอน

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.053-024198-9 ต่อ 13

นางรุ่งทิวา ลาวรรณ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร.053-024198-9 ต่อ 14


แชร์ให้เพื่อน: