ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

กิจการสภา อบต.

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปี พ.ศ.2567

139 ครั้ง

รายการเอกสาร

แชร์ให้เพื่อน: