ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

  • 26 มิถุนายน 2567
  • 21 ครั้ง

สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จ่าย ช้า มีค่าปรับ และเงินเพิ่ม
ค่าปรับ  และเงินเพิ่มด้วย  ดังนี้
1.  ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10%   บวกเงินเพิ่ม. 1% ( 11%)  ของค่าภาษีที่ค้าง
2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20%   บวกเงินเพิ่ม 1% ( 21%)  ของค่าภาษีที่ค้าง
3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40%   บวกเงินเพิ่ม 1% ( 41%)  ของค่าภาษีที่ค้าง


รี บ ม า เ สี ย ภ า ษี นะจ๊ะ เ สี ย ด า ย ค่า ป รั บ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

โทร.053-024198 ต่อ 15 โทรสาร ต่อ 18

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: