ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  • 17 มิถุนายน 2567
  • 299 ครั้ง

วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกําหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่องในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้กรอบแนวคิด

"รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ 

พ้นภัยยาเสพติด

เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา"

โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดผลกระทบในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย คืนลูกหลานให้กับครอบครัว

ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๗

โปรดสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: