ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

ice-cream-cartผลิตภัณฑ์ชุมชน

ศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ

  • 15 มิถุนายน 2566
  • 258 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ

1.WEBSIE อบต.

2.WEBSIE U2T

3.Facebook Fanpage

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ฐานข้อมูลด้านอาชีพตำบลทุ่งรวงทอง 2.07 MB. 119
2 การประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (กศน.ต.ทุ่งรวงทอง) ได้สนับสนุนการฝึกอบรมทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง 671 KB. 115
3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า/บริการ (มีด) อาชีพด้านอื่น ๆ ของใช้ 745 KB. 92
4 การส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า/บริการ (หนังปอง) อาชีพการทำอาหาร 804 KB. 106
5 การส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า/บริการ (ลูกประคบสมุนไพร) อาชีพอื่น ๆ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 498 KB. 110
6 การส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า/บริการ (ภัจจ์แพทย์แผนไทย) อาชีพอื่น ๆ ภัจจ์แพทย์แผนไทย 425 KB. 108
7 การส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า/บริการ (จักสาน) อาชีพหัตถกรรม 1.22 MB. 109
8 การส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า/บริการ (ข้าวแต๋น) อาชีพการทำอาหาร 667 KB. 111

แชร์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ให้เพื่อน: