ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลทุ่งรวงทอง

  • 17 พฤษภาคม 2567
  • 109 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567

          องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เลขทะเบียน ศกช. ชม 220301 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

          มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลทุ่งรวงทอง ครบวาระ 3 ปี

          โดยมีนายเสงี่ยม รัตนา ตำแหน่ง ประธานคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลทุ่งรวงทอง เป็นประธานในพิธี และนายนิเวช แก้วคำเลิศ ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เป็นคณะที่่ปรึกษา


งานนิติการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
โทร.053-024198-9 ต่อ 14
โทรสาร 053-024198-9 ต่อ 18

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: