ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

พิธีเปิดป้ายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่วาง บ้านดอนปิน เชื่อม บ้านทุ่งสะโตก

  • 9 พฤษภาคม 2567
  • 84 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

เวลา 09.19 น.

         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ได้จัดทำพิธีเปิดป้าย "สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่วาง" บ้านดอนปิน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมบ้านทุ่งสะโตก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก...นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ดังกล่าว


        ซึ่งโครงการดังล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณโดย...นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการประสานงานโดย สจ.นพดล  ทรายมูล (สจ.สันป่าตอง 2)


        อีกทั้งได้รับเกียรติจาก... นางจริยา วงศ์สุวรรณ นายอำเภอแม่วาง , นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่วาง ทั้ง 5 แห่ง , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่วาง , นายนิเวช  แก้วคำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง , นายธนวน แสนกุย นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก ได้นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนผู้นำชุนชนต่าง ๆ และประชาชนทั้ง 2 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: