ข้อมูล อบต.
นายนิเวช แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทุ่งรวงทอง<br>มือถือ. 081-9616287<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 19<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19

สายตรงนายก

ด้านการกีฬาและออกกำลังกาย

การส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและออกกำลังกาย

124 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การส่งเสริมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง 615 KB. 20
2 โครงการกีฬาประจำโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 2.49 MB. 31
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา 97 KB. 20
4 ข้อมูลหรือสถิติการใช้สนามกีฬาและลานกีฬาประจำตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปี พ.ศ.2566 154 KB. 38
5 สนามกีฬาและลานกีฬาประจำตำบลทุ่งรวงทอง 2.62 MB. 41
6 สนามกีฬากลาง (ฟุตบอล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง 592 KB. 37
7 สนามกีฬากลาง (บาสเกตบอล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง 593 KB. 35
8 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งรวงทอง 1.13 MB. 40
9 ชมรมออกกำลังกายตำบลทุ่งรวงทอง 1.02 MB. 41

แชร์ให้เพื่อน: